Diversiteit & Inclusie

Wij zijn EnergieQ Sterk Sociaal

EnergieQ Sterk Sociaal haalt haar energie uit mensen en werk. Wij ondersteunen en ontzorgen bedrijven bij de invulling van sociaal verantwoord en maatschappelijk ondernemen. Dit doen wij omdat we geloven in de toegevoegde waarde van een samenleving waarin iedereen meedoet en in een genormaliseerde arbeidsmarkt waarbij het moet gaan om talent en motivatie. Samen met bedrijven en werkzoekenden richten we ons op wat er juist wél mogelijk is. Dat doen we met, en vóór al die mensen die graag aan de slag willen maar net dat extra steuntje in de rug nodig hebben om een baan te veroveren. Door het commerciële met het sociale te verenigen ontstaat in onze ogen het beste resultaat. We bieden concreet hulp bij het voldoen aan de Participatiewet en/of aan de verplichtingen vanuit SROI. 

Onze missie? Wij willen actief bijdragen aan een diverse en inclusieve maatschappij met kansen voor een ieder. We zetten ons daarom dagelijks in voor een mensgerichte arbeidsmarkt waarbij we de focus leggen op talent en motivatie, en verder kijken dan alleen een arbeidsbeperking of -uitdaging.

PSO certificering

Met heel veel trots kunnen wij mededelen dat wij ons PSO gecertificeerd hebben en de hoogste trede hebben behaald (PSO trede 3 en PSO 30+). De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Met deze certificering maken wij aantoonbaar dat wij op een duurzame wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

> Meer informatie over PSO

1. Visie & Beleid

We bespreken het vastgestelde sociaal maatschappelijke beleid, de doelstellingen en onderliggende pijlers.

2. Plan

We ondersteunen uw organisatie bij het opstellen van een passend plan van aanpak gericht op de verschillende pilaren binnen DE&I.

3. PSO

Samen met onze partner begeleiden wij uw organisatie tot aan de certificering van de PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).

4. Implementatie

Wij zorgen voor de daadwerkelijke invulling van diverse activiteiten uit het opgestelde DE&I plan.

5. Realisatie

Vanuit goed werkgeverschap wordt invulling gegeven aan betekenisvol werk en sociaal verantwoord ondernemen.

Meer weten over

logo-energieq-wit

?