Wanneer zinvol

Wanneer de organisatie beschikt over een programma voor duurzame inzetbaarheid, maar de instrumenten die de organisatie in dat kader aanbiedt onvoldoende worden gebruikt. Als medewerkers niet of onvoldoende in beweging komen. Als advies over het vergroten van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie gewenst is. Als de organisatie concreet aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid en zoekt naar de juiste vorm.

Doel

Organisaties inzicht geven in huidige stand van zaken en adviseren over het effectief inzetten van activiteiten t.b.v. duurzame inzetbaarheid.

Aanpak

Intake: Wij starten met een intake met de opdrachtgever om de vragen die beantwoord dienen te worden te inventariseren.

Deskresearch: We ontvangen graag alle relevante data over mobiliteit en inzetbaarheid. U kunt denken aan resultaten van MTO’s, instrumenten die eerder zijn ingezet, instrumenten die nu worden aangeboden, visie van directie/HR op mobiliteit en inzetbaarheid, beleidsstukken, etc.

Organisatiescan d.m.v. workshop: Optekenen van de beleving en ervaringen van stakeholders (directie, HR, OR, leidinggevenden, medewerkers) in de praktijk met behulp van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten van NPDI/TNO. Doel is tweeledig: aanvullen van informatie uit deskresearch (theorie vs. praktijk) en dialoog tussen stakeholders over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Indien gewenst kan gekozen worden voor interviews i.p.v. een workshop, dit is aan te raden als er sprake is van een sfeer van wantrouwen of als er hiërarchische gevoeligheden spelen.

Uitvoeren analyse en opstellen rapportage: samenbrengen van alle informatie, vergelijking met de benchmark, analyse, conclusies en concreet advies.

Resultaat

Een uitgebreide analyse van de positie van de organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid met aandacht voor onder meer visie, beleid, middelen, cultuur, leiderschap, risico’s en medewerkersbeleving. Concrete aanbevelingen met stappenplan voor (het verbeteren van) duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Deze wordt toegespitst op de vooraf ingebrachte vraagstukken.

Tarief

Op aanvraag, tarief is o.a. afhankelijk van de grootte van de organisatie.