Wanneer zinvol

Bepaalde omstandigheden vragen om persoonlijke begeleiding t.b.v. duurzame inzetbaarheid, in plaats van het gebruik van digitale instrumenten. Bijvoorbeeld omdat medewerkers niet gewend zijn om met de computer te werken of er geen beschikking over hebben. Het kan ook zijn dat het voor de werknemer lastig is op zichzelf te reflecteren en dit te koppelen aan kansen op de arbeidsmarkt. Zeker voor praktisch geschoolde medewerkers is het belangrijk hen te informeren en te stimuleren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De veranderingen door automatisering zijn voor deze werknemers vaak groot. Zij zijn niet altijd in staat om zich aan te passen op de veranderingen en zijn daardoor ongeschikt om de functie op de lange termijn te blijven uitoefenen. Daarnaast hebben zij vaak fysiek zwaar werk dat op lange termijn een risico oplevert voor de inzetbaarheid. Het is belangrijk te inventariseren welke impact de veranderingen op werknemers hebben en hoe tijdig hierop te anticiperen.

Doel

Medewerkers inzicht geven in de veranderingen binnen hun functie en de consequenties daarvan op hun persoonlijke duurzame inzetbaarheid.

Aanpak

We maken met medewerkers een persoonlijke loopbaaninventarisatie. Daarbij kijken we o.a. naar kwaliteiten, competenties, affiniteit en ambitie in relatie tot huidig en toekomstige werk. Wij inventariseren scholingsbereidheid en het werk- en denkniveau van de medewerker. Deze uitkomsten leggen wij naast kansrijke interne en externe vacatures. Wij maken samen met de medewerker een analyse van de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktwaarde. Aan de hand daarvan wordt een stappenplan opgesteld met advies over training/opleiding en andere activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid. Dit kan worden gebruikt als basis voor een gesprek met HR/leidinggevende. Na 3 maanden spreken we medewerkers graag opnieuw om te bespreken welke acties zijn ondernomen en of er nog openstaande vragen zijn.

Resultaat

De medewerker is zich bewust van veranderingen en de consequenties die deze hebben op de eigen inzetbaarheid. Medewerker heeft een analyse van de kansen en beperkingen op de interne- en externe arbeidsmarkt. Er ligt een concreet advies/persoonlijk ontwikkelingsplan met vervolgstappen. Bij 10 of meer medewerkers schetsen we graag een algemeen beeld van de bevindingen en geven we indien gewenst advies over mogelijke vervolgacties.

Tarief

Op aanvraag.