Kosten-batenanalyse Duurzame Inzetbaarheid

Wanneer zinvol

Wanneer de organisatie inzicht wil krijgen in de kosten en opbrengsten van (beperkt) inzetbare medewerkers. Onze Kosten-batenanalyse Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) maakt glashelder wat duurzame inzetbaarheid de werkgever oplevert en kost. Wat kost het als je medewerkers niet fit zijn? Welke stappen zijn het effectiefst en leveren het meest op? Deze unieke tool geeft organisaties grip op hun strategisch HRM-beleid.

Doel

De KOBA-DI tool is een geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke tool die is bedoeld om een goede indruk te krijgen van welke verspillingsreductie of besparing er mogelijk is bij gericht duurzame inzetbaarheidsbeleid. Het gesprek aan de hand van de KOBA-DI tool is vooral een gesprek om huidige situatie, huidige verspilling en doelen in kaart te brengen.

Aanpak

We gaan in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de organisatie, zoals directie, HR, OR, bedrijfsarts, management. Hoe breder de input, hoe accurater de uitkomst van de analyse. In het gesprek vullen we stapsgewijs de KOBA-DI tool samen in. Om dat efficiënt te doen gaat u vooraf na wat de totale loonkosten zijn voor de organisatie, afdeling of het team waarover ons gesprek gaat. Deze informatie gebruikt de KOBA-DI tool om een eventuele verspilling van productiviteit te berekenen en deze bijvoorbeeld te vergelijken met het sectorgemiddelde.

Daarnaast vragen wij u wat de huidige situatie is, wat er in uw HR beleid al is geregeld en wat nog niet. Wat zou misschien nog beter kunnen worden geregeld?

De huidige situatie m.b.t. duurzame inzetbaarheid stellen we vast aan de hand van 12 vragen over vier thema’s (gezondheid, vakkennis, motivatie en werk-privé balans). Daarna gaan we inventariseren wat het doel moet zijn. De rekentool maakt vervolgens een calculatie van huidige en toekomstige verspilling per onderwerp, de verschillende maatregelen in acht nemend.

Resultaat

Het verslag levert per onderwerp en maatregel financieel inzicht op, dat kan worden gebruikt voor het gericht inzetten van instrumenten.

Tarief

Het gebruik van de tool kunnen wij u aanbieden tegen de kostprijs van €225,- excl. BTW. Daarnaast worden de uren die onze adviseur met u in gesprek is (en indien wenselijk een advies schrijft) berekend. Dit aantal is afhankelijk van de omvang van de opdracht.