Scan Duurzame Inzetbaarheid medewerkers

Wanneer zinvol

Wanneer de organisatie medewerkers bewust wil maken van hun eigen positie op de interne en externe arbeidsmarkt.

Doel

De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is een zeer geschikt instrument om als organisatie inzicht te krijgen in duurzame inzetbaarheid van medewerkers over de volle breedte. Tevens biedt het medewerkers zelfinzicht in hun duurzame inzetbaarheid en geeft het adviezen om hun duurzame inzetbaarheid om peil te houden of te verbeteren. Het is ook mogelijk om als organisatie hier uw eigen interventies gericht op duurzame inzetbaarheid aan vast te knopen, zodat medewerkers hiertoe gelijk beschikking hebben.

Aanpak

De DIX van TNO geeft inzicht in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en bestaat uit circa 65 vragen op 4 kerngebieden: gezondheid & energie, vakkennis & vaardigheden, motivatie & commitment en werk-privé balans.
Daarnaast vraagt de DIX naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, veranderingsbereidheid, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Tot slot worden ook belemmerende factoren in (het werken aan) duurzame inzetbaarheid uitgevraagd.

Resultaat

Medewerkers krijgen na het invullen van de DIX hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Voor management of HR is terugkoppeling van groepsscores vanaf 30 personen mogelijk. De uitslagen van de DIX worden als ‘stoplichtkleuren’ weergegeven (rood/oranje/geel/groen).
Wanneer de DIX meerdere keren in de tijd wordt ingezet, kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de hoeveelheid scans die worden afgenomen, er geldt hiervoor een staffel.