Wanneer zinvol

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een Duurzame Inzetbaarheid-bevorderende cultuur en in het ondersteunen en faciliteren van medewerkers om te werken aan duurzame inzetbaarheid (DI). Als de organisatie merkt dat de noodzaak voor DI onvoldoende bij medewerkers doordringt. Het kan zijn dat leidinggevenden hun rol op dit onderwerp specifieker kunnen pakken.

Doel

Inzicht in de rol en competenties van leidinggevenden als het gaat om DI en het koppelen van acties om DI verder te bevorderen.

Aanpak

Er wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • Competenties van de leidinggevende rondom DI in het algemeen (zoals voorbeeldgedrag, feedback geven, motiveren & stimuleren van medewerkers);
  • Kennis en vaardigheden rondom DI;
  • Context en koers van de organisatie voor wat betreft DI;
  • Steun en middelen om rol goed uit te oefenen.

Resultaat

Deze scan draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de hoeveelheid scans die worden afgenomen, er geldt hiervoor een staffel.

Onderbouwing

De scan Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid is ontwikkeld door TNO en is gebaseerd op literatuuronderzoek, een competentieprofiel ontwikkeld voor leidinggevenden, en praktijkervaringen (Sanders et al., 2013).