Wanneer zinvol

Als medewerkers niet of onvoldoende in beweging komen, een afwachtende houding laten zien of beschikbare instrumenten te weinig gebruikt worden. Vaak ligt de sleutel tot het doorvoeren van HR-beleid rondom duurzame inzetbaarheid bij het management. Wij komen hierin regelmatig twee uitdagingen tegen. Managers zijn doorgegroeid vanuit de inhoud en niet voldoende getraind en geïnformeerd voor het voeren van gesprekken over duurzame inzetbaarheid. Daarbij hebben managers vaak een grote span of control waardoor de tijd ontbreekt om actief met het onderwerp aan de slag te gaan.

Doel

Managementlagen binnen de organisatie voorzien van informatie over de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en het voeren van ´het goede gesprek´.

Aanpak

Intake: Intake met de opdrachtgever om de specifieke situatie van de organisatie te bespreken en het doel van de trainingen helder te krijgen. Bij voorkeur voeren we dit gesprek met HR en twee managers.
Training op maat: de door ons ontwikkelde training wordt op maat gemaakt op de specifieke situatie binnen de organisatie. Onderstaande onderdelen maken deel uit van de training:

  • Kennis over duurzame inzetbaarheid en de arbeidsmarkt;
  • Het voeren van een gesprek;
  • Kennis over beschikbare middelen en koers van de organisatie.

De training wordt gegeven door onze HR-experts die zich dagelijks bezighouden met duurzame inzetbaarheid en de veranderingen op de arbeidsmarkt. Training wordt gegeven in kleine groepen waarbij tevens ruimte is voor het uitwisselen van ervaring en bespreken van concrete vragen.

Resultaat

Managers zijn goed toegerust om het onderwerp duurzame inzetbaarheid te bespreken met medewerkers, hen te adviseren en hen mee te nemen in de koers van de organisatie.

Tarief

Op aanvraag, mede afhankelijk van totale afname en voorkeuren qua locatie en groepsgrootte.