Outplacement & loopbaanvraagstukken

Bedrijven en organisaties zijn continu onderhevig aan veranderingen en ontwikkelingen. Daarom is het van belang om het personeelsbestand hierop te kunnen blijven afstemmen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat de personele bezetting niet meer aansluit op de inzetbehoefte. In dat geval kan er sprake zijn van boventalligheid met eventuele ontslagen tot gevolg. Werkgevers hebben dan de mogelijkheid om outplacement in te zetten en mee te nemen als optie in een ontslagregeling. Outplacement is begeleiding die door de werkgever aangeboden kan worden om met ontslag bedreigde werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

Onze outplacementtrajecten zijn altijd maatwerk en afhankelijk van de individuele situatie. De inhoud van de trajecten stemmen we af op de persoon. In hoofdlijnen omvatten de trajecten de volgende onderdelen:

Icoon mensen hulp loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding:

CV invullen Icoon

Outplacement:

Meer weten over

logo-energieq-wit

?