Arbeidsongeschiktheid

Re-integratie

We hebben allemaal wel eens te maken met ziekte en verzuim. Gelukkig is dat vaak van korte duur. Het kan echter voorkomen dat je door omstandigheden langdurig uitvalt en langer arbeidsongeschikt bent. Een vervelende situatie voor jou en voor jouw werkgever. Effectieve re-integratie, afgestemd op jouw individuele situatie, is dan van het grootste belang.

Een werkgever is verplicht zorg te dragen voor een langdurig zieke werknemer. Vaak schakelt de werkgever bij 1 jaar ziekteverzuim een re-integratiebureau in. Tijdens een re-integratie traject begeleiden wij zowel werkgever als werknemer op een persoonlijke, betrokken manier en kijken vooral naar datgene wat iemand wèl kan. We onderzoeken samen met jou welke kansen en mogelijkheden er zijn voor terugkeer naar werk. In eerste instantie kijken we naar de terugkeer mogelijkheden in de oude functie of naar aangepaste werkzaamheden bij de eigen werkgever (re-integratie 1e spoor). Blijkt dit niet mogelijk, dan zoeken we naar een passende oplossing bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor).

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
Re-integratie tweede spoor traject

Begeleiding 2e spoor

Onze begeleiding 2e spoor is actief, persoonlijk en gericht op wat juist wèl kan. Het doel is om jou als medewerker weer aan het werk te helpen en daar gaan we samen voor aan de slag. Onze re-integratie adviseurs zijn ervaren gespecialiseerde coaches met oog voor het menselijk aspect. Zij hebben reeds vele mensen succesvol mogen begeleiden naar ander werk. We richten ons op de benutbare mogelijkheden en denken daarbij in kansen, mogelijkheden en oplossingen.

De duur van het traject wordt enerzijds bepaald door de specifieke situatie en problematiek van jou, en anderzijds door de wensen van de werkgever. Wij stemmen doelstellingen, wensen en aanpak af bij aanvang van het traject. Parallel aan de actieve begeleiding, voeren wij een zorgvuldige administratie voor het re-integratiedossier. Dit is bij langdurige arbeidsongeschiktheid belangrijk indien er een WIA-aanvraag bij het UWV gedaan moet worden.

Hoe ziet een traject er in hoofdlijnen uit?

1. Kennismaking

2. Plan van
aanpak

3. Persoonlijkheid analyse

4. Arbeidsmarkt oriëntatie

Arbeidsmarkt benadering

Kennismaking

Een spoor 2 traject kent een aantal vaste fases, waaronder kennismaking, plan van aanpak, persoonlijkheidsanalyse, arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering. De duur van de verschillende onderdelen is geheel afhankelijk van ieders persoonlijke situatie; elk traject is dus maatwerk. We beginnen altijd met een kennismaking.

Plan van aanpak

Na een uitgebreid kennismakingsgesprek stellen we samen een Plan van Aanpak op, specifiek afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften. We gaan vervolgens het persoonsprofiel in kaart brengen en waar qua werk de toekomstwens en ambitie ligt. We kijken naar kwaliteiten en brengen talent in beeld.

Analyse

Met de resultaten uit de persoonlijkheidsanalyse onderzoeken we hoe we kwaliteiten kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. We werken vooral vanuit talent en motivatie en stimuleren dit blijvend gedurende het coachingstraject. Motivatie om terug te keren naar duurzaam werk is key voor een succesvol begeleidingstraject. 

Arbeidsmarkt oriëntatie

Tijdens de arbeidsmarktoriëntatie fase maken we gebruik van online tools om zicht te krijgen op de actuele arbeidsmarkt (vraag en aanbod). We werken vanuit een ieders persoonlijk zoekprofiel, om te ontdekken welk type organisatie in welke branche goed bij iemand past. We ondersteunen natuurlijk ook praktisch: we helpen bij het maken van een kansrijk cv, oefenen samen in het voeren van een sollicitatiegesprek. Met alle resultaten stellen we een ‘targetlist’ op van potentiële werkgevers.

Arbeidsmarktbenadering

Op basis van die uitkomsten kunnen we samen aan de slag met de concrete arbeidsmarktbenadering. We bespreken inhoudelijk vacatures die interessant kunnen zijn. Vanzelfsprekend nemen we daarbij alle vormen van offline én online solliciteren mee waaronder onze netwerkplatforms zoals bijvoorbeeld LinkedIn.
Het hele traject geven we samen vorm, op basis van wat er nodig is om weer duurzaam op een plek te komen bij een nieuwe werkgever. 

Stappen re-integratietraject

Om de re-integratie te bevorderen heeft de overheid de procesgang van het eerste en tweede ziektejaar verplicht gesteld. Deze verplichtingen zijn ook voor jou als arbeidsongeschikte werknemer goed om te weten en staan hieronder chronologisch opgesomd:

Meer weten over

logo-energieq-wit

?