Jobcoaching en re-integratie

Re-integratie UWV EnergieQ puzzelstukjes

EnergieQ werkt samen met verschillende bedrijven en organisaties op diverse HR-vraagstukken. We zijn voor veel bedrijven nauw betrokken bij re-integratie vraagstukken, jobcoaching, proefplaatsing en/of detachering van werknemers met een arbeidsuitdaging. We zijn trots op ons partnership met het UWV voor de verschillende re-integratiediensten. In opdracht van het UWV begeleiden wij iedereen met vragen over terugkeer naar werk, persoonlijkheidsvraagstukken gerelateerd aan werk en loopbaanontwikkeling. Onze re-integratie adviseurs en jobcoaches werken met passie en grote betrokkenheid aan succesvolle begeleidingstrajecten. Door onze jarenlange ervaring als detacheerder in het commerciële werkveld kunnen we het sociale met het commerciële verenigen wat in onze ogen leidt tot het beste resultaat. We geloven in persoonlijk en op maat afgestemde begeleidingstrajecten; iedere persoon en situatie is uniek. Door kennis, expertise en ervaring zijn we in staat mensen succesvol te begeleiden en streven we ernaar dat iedereen naar eigen vermogen meedoet in de maatschappij.

Jobcoaching voor werknemers en werkgevers

Een jobcoach is iemand die ondersteuning biedt aan mensen met een arbeidsuitdaging. De doelstelling is altijd het vinden en behouden van een passende baan. We kijken samen met de klant naar mogelijkheden, talenten en hoe deze optimaal te benutten zijn. De afstemming van de arbeidsmogelijkheden van de klant en de wensen van de werkgever zijn hierin van cruciaal belang.

De voorziening jobcoach wordt toegekend door UWV of gemeente. Werknemers die belemmeringen in hun werk ervaren als gevolg van een ziekte of beperking of bij het volgen van onderwijs kunnen een beroep doen op een voorziening jobcoach bij UWV. Werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen kunnen via de gemeente een vergoeding voor jobcoach aanvragen. Onze jobcoaches zijn gecertificereerd tot jobcoach. Dat wil zeggen dat ze een geregistreerde HBO-opleiding hebben afgerond die erkend is door UWV en Noloc.

Jobcoaching voor werknemers

Werkwijze jobcoachingtraject

1. Kennismaking

De samenwerking start met een persoonlijk kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de capaciteiten en interesses van de kandidaat geïnventariseerd. Interesses, talenten en ervaringen op het gebied van opleiding en arbeid worden in beeld gebracht en doorgesproken. 


Er is aandacht voor mogelijke nieuwe kansen en ontwikkelingen. Vanuit de verkregen informatie worden de vervolgstappen in kaart gebracht waarbij we er naar streven dat de werknemer in het gehele proces zelf de regie heeft. In sommige gevallen is dit minder vanzelfsprekend en begeleiden we de kandidaat zodat de zelfstandigheid wordt ontwikkeld.

 

2. Jobfinding

Hierna stellen we een werknemersprofiel op. Vanuit daar wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Bij het zoeken naar een geschikte job wordt middels een jobanalyse het takenpakket op een werkplek geïnventariseerd. De matching vindt plaats in het vergelijken van de taakinhoud van de functie en de interesses en capaciteiten van de werknemer. Wij geloven dat een flexibele kijk van de werkgever van belang is. Aanpassing van taken en werkzaamheden, de werkplek, werkuren en werktijden wordt door ons bespreekbaar gemaakt. In deze fase kan een sollicitatietraining met de jobcoach een belangrijke voorbereiding zijn voor de werknemer

3. Jobcoaching

Er zal vervolgens een coachingsplan opgesteld worden, met doelen die bij zowel werknemer als werkgever worden besproken. Middels “coaching-on-the-job” worden training en andere vormen van begeleiding op maat voorzien, om de zelfstandigheid en de prestaties van de werknemer op de werkvloer te verhogen. Dit is een belangrijke fase in het welslagen van de plaatsing waarbij de intentie ligt in een duurzame samenwerking met de werkgever. Waar mogelijk kan er bekeken worden of het takenpakket van de functie op maat gemaakt kan worden voor de werknemer (job redesign) of een deel van het takenpakket als functie geïntroduceerd wordt (jobcarving). Uiteraard verschillen de mogelijkheden hierin per functie en bedrijf.

4. Ongoing support

Na het actieve ondersteuningsproces in de voorgaande fasen zal bij een duurzame tewerkstelling de begeleiding op de achtergrond blijven bestaan. Deze fase kan gezien worden als een soort nazorg.
Zowel de werknemer als de werkgever kunnen een beroep doen op de jobcoach voor advies, evaluatie van de werkbetrekking of andere zaken die van toepassing zijn.

Meer weten over

logo-energieq-wit

?