Spoor 1 en 2 begeleiding

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

We hebben allemaal wel eens te maken met ziekte en verzuim, gelukkig is dat vaak van korte duur. Het kan echter voorkomen dat een werknemer langdurig uitvalt door arbeidsongeschiktheid. Een vervelende situatie voor zowel werkgever als werknemer.

Effectieve re-integratie, afgestemd op de individuele situatie, is dan van het grootste belang. Als werkgever ben je verplicht zorg te dragen voor je langdurig zieke werknemer. Wij begeleiden zowel werkgever als werknemer op een persoonlijke, betrokken manier en kijken vooral naar datgene wat iemand wèl kan. We onderzoeken deskundig en optimistisch de mogelijkheden voor terugkeer naar werk. In eerste instantie kijken we naar de terugkeermogelijkheden in de oude functie of naar aangepaste werkzaamheden bij de eigen werkgever (re-integratie 1e spoor). Blijkt dit niet mogelijk, dan zoeken we naar een passende oplossing bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor).

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
Re-integratie tweede spoor traject

Re-integratie 2e spoor

Onze begeleiding 2e spoor is actief, persoonlijk en gericht op wat juist wèl kan. Het doel is om de medewerker weer aan het werk te helpen en daar gaan we samen voor. Onze re-integratie adviseurs zijn ervaren gespecialiseerde coaches met oog voor het menselijk aspect. Zij hebben reeds vele mensen succesvol mogen begeleiden naar ander werk. We richten ons op het benutten van de mogelijkheden van een werknemer en denken daarbij in kansen en oplossingen. De duur van het traject hangt af van zowel de specifieke situatie en problematiek van de medewerker als de wensen van de werkgever. Bij aanvang van het traject stemmen we doelstellingen, wensen en aanpak af. Parallel aan de actieve begeleiding, voeren wij een zorgvuldige administratie voor het re-integratiedossier. 

Hoe ziet een traject er in hoofdlijnen uit?

1. Kennismaking

2. Plan van
aanpak

3. Persoonlijkheid analyse

4. Arbeidsmarkt oriëntatie

Arbeidsmarkt benadering

Kennismaking

Een re-integratie 2e spoor traject kent een aantal vaste fases, waaronder kennismaking en plan van aanpak, persoonlijkheidsanalyse, arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering. De duur van de verschillende onderdelen is geheel afhankelijk van ieders persoonlijke situatie; elk traject is dus maatwerk. We beginnen altijd met een kennismaking.

Plan van aanpak

Na een uitgebreid kennismakingsgesprek stellen we samen een Plan van Aanpak op, specifiek afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften. We gaan vervolgens het persoonsprofiel in kaart brengen en waar qua werk de toekomstwens en ambitie ligt. We kijken naar kwaliteiten en brengen talent in beeld.

Analyse

Met de resultaten uit de persoonlijkheidsanalyse onderzoeken we hoe we kwaliteiten kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. We werken vooral vanuit talent en motivatie en stimuleren dit blijvend gedurende het coachingstraject. Motivatie om terug te keren naar duurzaam werk is key voor een succesvol begeleidingstraject. 

Arbeidsmarkt oriëntatie

Tijdens de arbeidsmarktoriëntatie fase maken we gebruik van online tools om zicht te krijgen op de actuele arbeidsmarkt (vraag en aanbod). We werken vanuit een ieders persoonlijk zoekprofiel, om te ontdekken welk type organisatie in welke branche goed bij iemand past. We ondersteunen natuurlijk ook praktisch: we helpen bij het maken van een kansrijk cv, oefenen samen in het voeren van een sollicitatiegesprek. Met alle resultaten stellen we een ‘targetlist’ op van potentiële werkgevers.

Arbeidsmarktbenadering

Op basis van die uitkomsten kunnen we samen aan de slag met de concrete arbeidsmarkt-benadering. We bespreken inhoudelijk vacatures die interessant kunnen zijn. Vanzelfsprekend nemen we daarbij alle vormen van offline én online solliciteren mee waaronder onze netwerkplatforms zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Het hele traject geven we samen vorm, op basis van wat er nodig is om weer duurzaam op een plek te komen bij een nieuwe werkgever.

Stappen re-integratietraject

Om de re-integratie te bevorderen heeft de overheid de procesgang van het eerste en tweede ziektejaar verplicht gesteld. Deze verplichtingen zijn ook voor jou als werkgever goed om te weten en staan hieronder chronologisch opgesomd:

Meer weten over

logo-energieq-wit

?