SROI: Social Return on Investment

Wat is social return?

Bedrijven die samenwerken met overheidsinstanties hebben veelal contractueel een verplichting om wat terug te doen voor mens en maatschappij. Deze verplichting wordt vaak uitgevraagd in een aanbesteding en vervolgens in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen als een SROI afspraak. In Nederland kunnen er per publieke instelling andere voorwaarden gesteld worden aan de invulling van de SROI-verplichting. Wat er wel of niet qua activiteiten onder valt is niet altijd éénduidig en kan per regio en/of overheidsinstelling verschillen. Voor bedrijven kan het daarom fijn zijn een uitbestedingspartner in de arm te nemen die hen ondersteunt in het verduidelijken en voldoen aan de verplichtingen.

Werving, selectie en Detachering bij EnergieQ in Apeldoorn
Detachering icoon

SROI-ontzorging door EnergieQ

Vanuit de overheid wordt het belang van handhaven op verplichtingen aangaande MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vertaald in SROI steeds meer onderschreven. Ook vanuit de ECB worden hiervoor regels aan de deelnemende landen opgelegd. Wij helpen u graag.

Door samen te werken met EnergieQ brengen wij de SROI verplichting van uw organisatie in kaart. Wij stemmen de behoefte aan zinvol in te zetten activiteiten af op de wensen van de organisatie. Vervolgens zal er met de overheidsinstantie overleg plaatsvinden of de in te zetten activiteiten passen onder de voorwaarden van de opgenomen SROI bepaling. Als voorbeeld kan er in de samenwerking met EnergieQ invulling gegeven worden aan inclusief werkgeverschap door bijvoorbeeld werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsuitdaging. Hiermee slaat u twee vliegen in 1 klap, te weten bevordering van arbeidsparticipatie en voldoen aan SROI. Andere voorbeelden van diensten en activiteiten die wij voor u kunnen invullen zijn: het opstellen van een social return projectplan, de werving en selectie en/of detachering van mensen die vallen onder de doelgroep, programma’s aangaande trajecten en trainingen m.b.t. ontwikkeling & begeleiding van mensen in het kader van duurzame inzetbaarheid, begeleiding en advies aangaande PSO-certificering.

Heeft u interesse of vragen over onze dienstverlening, bel of mail ons op etc. etc. met algemeen nummer.

Een aantal van onze opdrachtgevers

Meer weten over

logo-energieq-wit

?