EnergieQ Sterk Sociaal ondersteunt bedrijven bij de invulling van het MVO-beleid. Wij werken met opdrachtgevers samen om te voldoen aan de eisen van de Participatiewet door sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Concreet bieden wij een end to end oplossing om een divers personeelsbestand te realiseren. Wij werken hiervoor samen met verschillende partijen, sociale instanties, sw-bedrijven etc. Wij staan open voor alle werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Het doel van de wet is dat meer mensen met en zonder arbeidsbeperking een baan vinden. Een belangrijke taak is weggelegd bij de werkgevers, namelijk door het creëren van banen.

Mensen die onder de  participatiewet vallen hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, ze kunnen mogelijk (tijdelijk) niet in hun eigen inkomen voorzien. Mensen die vallen onder de participatiewet zijn:

 • Mensen die vallen onder de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
 • Mensen die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
 • Mensen die vallen onder de Wet werk en bijstand (Wwb);
 • Mensen die vallen onder de Wet werkinschakeling werkzoekende (WIW);
 • Mensen die werken in een ID-baan;
 • Optie: mensen met een WIA-uitkering, 50+ ers en/of schoolverlaters.
   

Wilt u als ondernemer invulling geven aan sociaal ondernemerschap en passend werk bieden, maar weet u nog niet hoe u dit vorm dient te geven? Sterk Sociaal is specialist in het volledig ontzorgen van werkgevers die invulling willen geven aan de participatiewet binnen hun onderneming. Sterk Sociaal detacheert mensen die graag willen werken. We ondersteunen u bij het werven en selecteren van geschikte kandidaten, verzorgen de begeleiding op de werkvloer en zorgen ervoor dat u aanspraak maakt op gunstige (financiële) regelingen.

Heeft u echter nog geen of onvoldoende beeld waar werkkansen voor de doelgroep binnen uw organisatie liggen? Met een Quickscan, welke Sterk Sociaal voor u verzorgt, ontvangt u een rapport en advies.

Wat onze aanpak kenmerkt is de volledige ontzorging, betrokkenheid en maatwerk. We gaan na een uitgebreide intake voor u aan de slag. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Eén contactpersoon, uw vaste projectmanager;
 • Een groot bestand met divers personeel;
 • Werving & selectie van geschikt personeel;
 • Begeleiding op de werkvloer;
 • Informatie over subsidie en regelingen;
 • Informatie omtrent wet- en regelgeving;
 • Invulling geven aan uw MVO;
 • Werkplekanalyse;
 • Werkgeverschap;
 • Contractbeheer;
 • Wij bieden antwoorden en oplossingen.

 

Wilt u meer weten over Sterk Sociaal? Neem dan contact op met Joke Klinkum, Projectmanager, via 055-5261999.

Maak een vrijblijvende afspraak